SIMMO II

Celem projektu SIMMO II jest opracowanie systemu do analizy danych morskich, opartego o nowoczesne metody data science oraz technologie Big Data. System będzie umożliwiać wykonywanie szybkich analiz, w tym analiz w czasie rzeczywistym oraz wykrywających anomalie, w oparciu o duże wolumeny danych morskich. Jego celem będzie umożliwienie przeprowadzania analiz aktualnej sytuacji na morzach i oceanach w skali globalnej i dla różnych typów statków.

Przewaga systemu SIMMO II będzie wynikać przede wszystkim z możliwości wykonywania nowych rodzajów analizy danych. Takie analizy nie były jeszcze realizowane w scenariuszach morskich, ze względu na brak technologii umożliwiających przetwarzanie w czasie rzeczywistym dużych wolumenów danych morskich pochodzących z różnych źródeł. Wraz z nową architekturą systemu (obejmującą m.in. technologie przetwarzania rozproszonego, in-memory computing oraz rozwiązania chmurowe), opracowane i wdrożone zostaną algorytmy i metody analizy danych w celu wykrycia anomalii, odkrywania ukrytych wzorców, nieznanych korelacji i trendów w zachowaniu statków.
Szczegółowe cele obejmują:

  • Zaprojektowanie i wdrożenie nowej architektury systemu SIMMO II, opartej na technologiach Big Data, umożliwiającej łączenie, przetwarzanie i analizę heterogenicznych danych morskich.
  • Uwzględnienie dodatkowe źródła danych.
  • Dostarczenie ulepszonych metod gromadzenia, przechowywania i analizowania ogromnej ilości heterogenicznych informacji pochodzących z różnych źródeł, przy użyciu architektury nowego systemu.
  • Opracowywanie, wdrażanie i testowanie nowych metod szybkiej analizy danych morskich. Pozwolą one na wykrycie potencjalnych zagrożeń i nieprawidłowości w zachowaniu statków dzięki wykorzystaniu najnowocześniejszych technik eksploracji danych i uczenia maszynowego.

Projekt SIMMO II jest kontynuacją projektu SIMMO, realizowanego przez UEP w latach 2014-2016. Konsorcjum projektu tworzy 2 partnerów:

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (Lider)
  • Luxspace Sarl, Luksemburg

SIMMO II to projekt badawczo-rozwojowy, zamawiany przez Europejską Agencję Obrony i finansowany przez Polskie oraz Luksemburskie Ministerstwa Obrony Narodowej.