SIMMO: System do Inteligentnego Monitoringu MOrskiego

Celem projektu “SIMMO: System do Inteligentnego Monitoringu MOrskiego” jest opracowanie prototypu systemu do monitoringu i analizy aktualnej sytuacji na morzu, wspierającego różne podmioty działające w sektorze morskim w podejmowaniu decyzji.
W ramach projektu opracowane zostaną metody do automatycznego i ciągłego pobierania, przetwarzania i wzbogacania danych pochodzących z dwóch typów źródeł:

  1. Satelitarnego i naziemnego Systemu Automatycznej Identyfikacji (AIS), który dostarcza między innymi ogólne informacje o statkach i ich położeniu
  2. Otwartych źródeł internetowych, które dostarczają dodatkowe informacje o statkach.

Rzeczywiste dane z obu źródeł będą automatycznie integrowane i analizowane. W ramach projektu opracowane zostaną mechanizmy wnioskowania, mające na celu wykrycie statków, stanowiących potencjalne zagrożenie. Wzbogacone dane o statkach oraz wykryte zagrożenia będą wizualizowane, w celu umożliwienia użytkownikowi obserwacji aktualnej sytuacji na morzu i śledzenia podejrzanych statków.
Projekt realizowany jest przez konsorcjum składające się z 2 partnerów:

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (Lider)
  • LuxSpace Sarl

Projekt SIMMO jest finansowany ze środków Europejskiej Agencji Obrony w ramach Programu “The Defence R&T Joint Investment Programme on Second Innovative Concepts and Emerging Technologies (JIP-ICET 2)”, konkurs “Second Innovative Concepts and Emerging Technologies ICET 2”. Realizacja projektu odbywa się w okresie 30.10.2014 – 31.12.2015.