Smart Data Analysis for the Support of Rational Decision Making in the Energy Sector

Projekt jest odpowiedzią na potrzeby analityków sektora energetycznego, którzy są zainteresowani posiadaniem modeli umożliwiających przygotowanie możliwie dokładnych prognoz zapotrzebowania i generacji energii elektrycznej w odnawialnych źródłach energii (OZE) na sztucznie wyznaczonym obszarze oraz informacji o tym jaki wydźwięk wśród klientów posiada oferta danego operatora. W wyniku prac przygotowana zostanie rozszerzona wersja przygotowanego prototypu aplikacji z wykorzystaniem SAP HANA i Crystal Reports. Projekt koncentruje się na analizie danych ustrukturyzowanych, takich jak historyczne zużycie energii i historyczna generacja energii z OZE, danych meteorologicznych, które są silnie skorelowane z danymi energetycznymi, a także na analizie danych nieustrukturyzowanych, dostępnych na portalach i forach internetowych, które mogą zawierać opinie od obecnych i przyszłych klientów o ofercie i produktach dostawców energii.

W maju 2014 roku projekt został wyróżniony przez HPI tytułem „Projekt Miesiąca”.

Czas trwania: Kwiecień 2014 – Wrzesień 2014

Strona zewnętrzna projektu:

http://hpi.de/en/research/future-soc-lab/project-of-the-month.html