UEP członkiem SAP University Alliance

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, jako pierwszy uniwersytet w Polsce, został członkiem SAP University Alliance uzyskując od 1.09.2011 dostęp do oferowanego przez firmę systemu zintegrowanego, materiałów szkoleniowych oraz wiedzy eksperckiej w tej dziedzinie.

SAP University Alliance jest globalnym przedsięwzięciem mającym na celu zapewnienie czołowym uniwersytetom na świecie dostępu do narzędzi i zasobów niezbędnych do pokazania studentom, jak technologia może umożliwić integrację procesów biznesowych oraz realizację planów strategicznych przedsiębiorstwa. Członkowie SAP University Alliance uzyskują dostęp do:

  • SAP Business Suite, w tym systemu zintegrowanego SAP ERP; Znajomość tego systemu pozwoli naszym studentom na osiągnięcie jeszcze lepszej pozycji na rynku pracy. Studenci będą mieli okazje zaznajomić się i pracować na najczęściej wykorzystywanej na świecie informatycznej platformie biznesowej oraz uzyskają dostęp do materiałów szkoleniowych i ciekawych studium przypadków. Studenci będą mieli również okazje pisać prace dyplomowe (licencjackie i magisterskie) z tego obszaru.
  • Usług University Alliance uzyskują dostęp do SAP Business Suite za pośrednictwem ośrodków kompetencji SAP. Korzystanie z systemu SAP nie obciąży infrastruktury informatycznej uczelni i nie będzie wiązało się z dodatkowymi inwestycjami. Centrum udostępniającym nam SAP Business Suite będzie Centrum SAP w Monachium, które to w ramach wykupionej licencji dostarczy również wsparcia technicznego.
  • szerokiej gamy opracowanych materiałów szkoleniowych – członkowie SAP University Alliance uzyskują dostęp do portalu edukacyjnego SAP, materiałów szkoleniowych pokazujących zarówno teoretyczne jak i praktyczne aspekty pracy z systemem, studiów przypadków, które będą mogły być wykorzystane przez prowadzących podczas zajęć.

Zgodnie z warunkami podpisanej umowy, w dniach 06.06 – 10.06.2011 na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, w Katedrze Informatyki Ekonomicznej, odbyło się szkolenie dla pracowników naukowych z systemu zintegrowanego SAP ERP 6.0. Szkolenie zostało poprowadzone przez Centrum szkoleniowe firmy SAP w Monachium, a uczestnicy pochodzili z trzech uniwersytetów: Szkoły Głównej Handlowej, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. W czasie pięciodniowego szkolenia, uczestnicy poznali zasady SAP University Alliance, zasady korzystania z oferowanego oprogramowania, jak i dostępnych materiałów dydaktycznych.

System SAP ERP będzie wykorzystywany na UEP podczas zajęć dydaktycznych już w semestrze zimowym 2011/2012. Podczas pierwszego semestru z systemem będzie miało okazję zapoznać się ok. 400 studentów (Systemy informacyjne zarządzania (studia dzienne i zaoczne, WIGE), informatyka ekonomiczna (studia dzienne, WIGE). Studenci mogą korzystać z systemu w laboratoriach komputerowych: 1815, 202 i 203 Bank (prawdopodobnie). Ponadto, w dniach 27.06 – 08.07.2011, również na UEP, odbyło się szkolenie certyfikacyjne TERP10 SAP ERP – Integration of Business Processes. Szkolenie dla trzech uniwersytetów zostało poprowadzone przez Centrum szkoleniowe firmy SAP w Monachium przy współpracy z SAP Education Poland. Wszyscy uczestnicy z UEP otrzymali certyfikat po pozytywnym zdaniu egzaminu, co pozwoli UEP oferować studentom możliwość uzyskania uznanego na całym świecie certyfikatu znajomości systemu SAP – TERP 10 już w przyszłym roku kalendarzowym.