Dr. habil. Krzysztof Węcel

Dr. habil. Krzysztof Węcel
Assistant Professor

  • E-mail: krzysztof.wecel@ue.poznan.pl
  • Phone: +48 (61) 639-28-09