dr hab. Krzysztof Węcel, prof. UEP

SC Scopus
BW Baza Wiedzy UEP
RG ResearchGate
GS Google Scholar
ID ORCID

dr hab. Krzysztof Węcel, prof. UEP
Profesor UEP

Seminarium

Seminarium dyplomowe: „Technologie semantyczne” (wersja PDF)

Przykładowe tematy prac z poprzednich edycji:

 • Ujednoznacznianie informacji o firmach na przykładzie danych z zamówień publicznych
 • Weryfikacja jakości danych Wikipedii na podstawie analizy cytowań
 • Śledzenie ruchów gałki ocznej do określania jakości informacji
 • Linked Open Data w analizie zamówień publicznych
 • Wykorzystanie Gry Miejskiej w celu uzupełnianie informacji w projekcie Open Street Map
 • Ocena zastosowania atrybutów audio w predykcji nacechowania emocjonalnego tekstu utworów na przykładzie Spotify

Warunki zgłoszenia na seminarium dyplomowe (studia stacjonarne)
Zgłoszenie powinno zawierać następujące informacje:

 • Imię i nazwisko, Numer indeksu, E-mail
 • Kierunek studiów, specjalizacja
 • Średnia ze studiów (liczona zgodnie z metodyką dziekanatu)
 • Ewentualny udział w: praktykach, pracach kół naukowych, publikacjach, projektach, inne

Proszę o opatrzenie informacji zgodą na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji na seminarium.

Tematy na spotkanie w sprawie kwalifikacji na seminarium

 • Zrealizowane projekty
 • Tematyka pracy w kontekście tematyki seminarium
 • Umiejętności informatyczne, znajomość narzędzi
 • Znajomość języków obcych
 • Zainteresowania pozainformatyczne, plany zawodowe

Kryteria przyjęć na seminarium

 1. CC – creative and curious.
 2. Zainteresowania studenta (zgodność z tematyką seminarium)
 3. Chęć i zdolność do samodzielnych dociekań
 4. Praktyczna znajomość zagadnień IT lub biznesowych
 5. Średnia ze studiów
 6. Wynik rozmowy kwalifikacyjnej

Powiązane wiadomości

Nagrody