Przyznanie stopnia doktora nauk ekonomicznych Elżbiecie Lewańskiej i Bartoszowi Perkowskiemu

Dwoje pracowników Katedry Informatyki Ekonomicznej uzyskało stopień doktora nauk ekonomicznych.

Publiczna dyskusja na temat rozprawy doktorskiej Elżbiety Lewańskiej pt. „Zastosowanie technologii semantycznych w analizie otoczenia podmiotu gospodarczego” odbyła się 26 września 2016 roku. Praca powstała pod kierunkiem prof. Witolda Abramowicza.

Natomiast publiczna dyskusja na temat rozprawy doktorskiej Bartosza Perkowskiego pt. „Modelowanie siły powiązań pomiędzy jednostkami w telekomunikacyjnej sieci społecznej” odbyła się 4 października 2016 roku. Promotorem pracy był prof. Witold Abramowicz, a promotorem pomocniczym – dr Agata Filipowska.

W obu przypadkach komisje doktorskie poparły przyznanie doktorantom stopnia doktora nauk ekonomicznych. Rada Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej 7 października 2016 roku w wyniku głosowania przyznała obojgu doktorantom stopień doktora nauk ekonomicznych. Praca Elżbiety Lewańskiej otrzymała wyróżnienie.

Gratulujemy nowym doktorom oraz ich promotorom!