Absolwent UEP Karol Wituszyński Dyrektorem ds. rozwoju organizacji partnerskich w Microsoft

Karol Wituszyński objął funkcję dyrektora ds. rozwoju organizacji partnerskich w polskim oddziale Microsoft.

Karol Wituszyński z Microsoft związany jest od 2002 roku. Przez ostatnie 2 lata był odpowiedzialny za realizację długofalowej strategii współpracy z sektorem edukacji w Polsce. Przed dołączeniem do Microsoft, pracował m.in. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu oraz w Altkom Akademii.

Jest absolwentem kierunku Informatyka i Ekonometria na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, był seminarzystą prof. dr hab. Witolda Abramowicza, pracę magisterską obronił z oceną celującą, otrzymał też za nią II nagrodę w ogólnopolskim konkursie na najlepszą pracę magisterską z dziedziny Informatyki ekonomicznej organizowanym przez NTIE. Uczestniczył także w seminarium doktoranckim Profesora Zastosowanie sieci neuronowych do podejmowania decyzji inwestycyjnych.