Kolokwium habilitacyjne Grzegorza Bartoszewicza

Kolokwium habilitacyjne Grzegorza Bartoszewicza „Projektowanie wdrożenia modułów logistycznych zintegrowanych systemów klasy ERP. Podejście procesowe”, recenzenci: prof. dr hab. Jan Antoni Lichtarski, prof. dr hab. Bogdan Nogalski, prof. dr hab. Adam Nowicki, dr hab. inż. Waldemar Wieczerzycki.