Czy media społecznościowe mogą obronić się przed fake news?

Podczas jedenastej edycji Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej im. Profesora Zbigniewa Czerwińskiego „Matematyka i informatyka na usługach ekonomii” (MIUE 2022) został wygłoszony referat pt. „Czy media społecznościowe mogą obronić się przed fake news?”, w którym zostały przedstawione badania naszej Katedry w zakresie detekcji fałszywych informacji przy pomocy metod sztucznej inteligencji. Tegoroczna edycja konferencji MIUE odbyła się w dniu 16 września w trybie zdalnym.

Rozpowszechnienie nieprawdziwych informacji mających na celu wprowadzenie odbiorcy w błąd oraz osiągnięcie określonych korzyści (powszechnie – propagacja fake newsów) to obecnie palący problem, który może realnie zaszkodzić zarówno indywidualnym użytkownikom Internetu (np. ze względu na podejmowanie decyzji w oparciu o nieprawdziwe informacje na temat zdrowia), jak i organizacjom rządowym i pozarządowym.

Podczas sesji plenarnej konferencji MIUE 2022 przedstawiciele zespołu OpenFact przedstawili istotne kwestie w zakresie identyfikacji podejrzanych wiadomości oraz potencjału współpracy z agencjami weryfikujących prawdziwość informacji w Internecie. Skład zespołu projektu OpenFact: prof. Witold Abramowicz, dr hab. Krzysztof Węcel, prof. UEP, dr Włodzimierz Lewoniewski, dr Piotr Stolarski, dr Milena Stróżyna, mgr Ewelina Księżniak, mgr Marcin Sawiński.

Strona internetowa konferencji MIUE: ue.poznan.pl/pl/uniwersytet,c13/instytut-informatyki-i-ekonomii-ilosciowej,c13043/xi-konferencja-matematyka-i-informatyka-na-uslugach-ekonomii,c15193/