Springer Series on Business Information Systems

Wydawnictwo Springer, będące światowym liderem w wydawaniu publikacji naukowych, uruchomiło nową serię książek pod nazwą Business Information Systems. W serii publikowane będą monografie naukowe z zakresu informatyki ekonomicznej. Planuje się także wydawanie książek przedstawiających dorobek poszczególnych szkół naukowych oraz wyniki projektów badawczych, np. finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Wszystkie książki serii publikowane będą w formie tradycyjnych książek drukowanych oraz z wykorzystaniem elektronicznego atramentu a także na portalu http://link.springer.com/. Ma to zapewnić możliwie szeroką dystrybucję książek, a w konsekwencji stwarzać szanse częstszego cytowania publikowanych dzieł.

Redaktorami nowej serii są prof. Witold Abramowicz UEP, prof. Hans Ulrich Buhl z Uniwersytetu w Augsburgu, prof. Bogdan Franczyk z Uniwersytetu w Lipsku oraz prof. Ulrich Frank, z Uniwersytetu Duisburg-Essen, współpracujący z sobą od lat w czasopismach Business & Information Systems Engineering, The International Journal of Wirtschaftsinformatik, Enterprise Modelling and Information Systems Architectures – An International Journal, Electronic Markets oraz komitetach programowych konferencji Business Information Systems i Wirtschaftsinformatik. Społeczności zgromadzone wokół tych czasopism i konferencji zainteresowane były utworzeniem serii pozwalających zamknięcie tradycyjnego cyklu
publikacyjnego: publikacja konferencyjna – publikacja w czasopiśmie – monografia.