Uczelniane Mikrokomputerowe Laboratorium Dydaktyczne

Dokonując koncentracji mikrokomputerów Zakładu Systemów Informatycznych i Uczelnianego Ośrodka Przetwarzania Informacji (UOPI) w ilości 10 szt. klasy najniższej do mikrokomputerów profesjonalnych (wg klasyfikacji na rynkach światowych) uruchomiono w roku akademickim 1985/1986 Uczelniane Mikrokomputerowe Laboratorium Dydaktyczne, pracujące w układzie dwuzmianowym. Z dniem 12 grudnia 1985 r. Laboratorium to zostało przekazane Zakładowi Systemów Informatycznych.

Ośrodek czynił starania o odnowienie i uzupełnienie mocy obliczeniowej Wielodostępnego Abonenckiego Systemu Komputerowego poprzez wyposażenie w dyski magnetyczne trzydziesto- lub sześćdziesięciomilionowe w zamian za posiadane dotąd ośmiomilionowe. Udało się rozszerzyć (w 1984 r.) pamięć operacyjną EMC Odra 1305 z 256 K słów do 786 K słów.

Źródło: Roczniki Akademii Ekonomicznej w Poznaniu: 1984/85-1986/87