Uczelniane Mikrokomputerowe Laboratorium Dydaktyczne

Dokonując koncentracji mikrokomputerów Zakładu Systemów Informatycznych i Uczelnianego Ośrodka Przetwarzania Informacji (UOPI) w ilości 10 szt. klasy najniższej do mikrokomputerów profesjonalnych (wg klasyfikacji na rynkach światowych) uruchomiono w roku akademickim 1985/1986 Uczelniane Mikrokomputerowe Laboratorium Dydaktyczne, pracujące w układzie dwuzmianowym. Z dniem 12 grudnia 1985 r. Laboratorium to zostało przekazane Zakładowi Systemów Informatycznych.