Wykład prof. dr. hab. Witolda Abramowicza, prof. zw. UEP podczas Seminarium Politechniki Warszawskiej

Prof. dr hab. Witold Abramowicz, prof. zw. UEP w dniu 19 kwietnia 2016 r. na zaproszenie Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej wystąpił podczas Seminarium „Wyzwania modelowania inżynierskiego i biznesowego”, gdzie wygłosił wykład zatytułowany „Ewolucja modeli biznesowych z wykorzystaniem Big Data”.

Więcej informacji: https://www.ci.pw.edu.pl/Nauka/Seminaria/V-Seminarium