Utworzenie Zakładu Systemów Informatycznych

Utworzenie na Wydziale Ekonomiki Produkcji, Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Zakładu Systemów Informatycznych – inicjatorem powstania wyodrębnionej jednostki był doc. dr Stefan Abt (październik).

Na zdięciu – Ośrodek Przetwarzania Informacji – 1977 r.