Utworzenie Zakładu Systemów Informatycznych

Utworzenie na Wydziale Ekonomiki Produkcji, Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Zakładu Systemów Informatycznych – inicjatorem powstania wyodrębnionej jednostki był doc. dr Stefan Abt. Pracownicy ZSI: Doc. dr Stefan Abt – kierownik Halina Romanow Grzegorz Bartoszewicz Michał Walczak Bogdan Sojkin Katarzyna Pawlaczyk Piotr Refermat Aleksandra Wojciechowska–Refermat Bolesław Soniewicki Elżbieta Danecka W ramach zakładu prowadzone są zajęcia z Organizacji Przetwarzania Danych oraz Automatycznego Przetwarzania Danych. Zakład również zajmuje się nauczaniem języka programowania MOST … Więcej informacji