Utworzenie Zakładu Systemów Informatycznych

Utworzenie na Wydziale Ekonomiki Produkcji, Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Zakładu Systemów Informatycznych – inicjatorem powstania wyodrębnionej jednostki był doc. dr Stefan Abt.

Pracownicy ZSI:

  • Doc. dr Stefan Abt – kierownik
  • Halina Romanow
  • Grzegorz Bartoszewicz
  • Michał Walczak
  • Bogdan Sojkin
  • Katarzyna Pawlaczyk
  • Piotr Refermat
  • Aleksandra Wojciechowska–Refermat
  • Bolesław Soniewicki
  • Elżbieta Danecka

W ramach zakładu prowadzone są zajęcia z Organizacji Przetwarzania Danych oraz Automatycznego Przetwarzania Danych. Zakład również zajmuje się nauczaniem języka programowania MOST dla obsługi komputerów Odra.

Na zdjęciu – Ośrodek Przetwarzania Informacji.