Nagrody w XV Konkursie Prac Dyplomowych z Dziedziny Informatyki Ekonomicznej

Pracownicy Katedry Informatyki Ekonomicznej dr Monika Kaczmarek i dr Agata Filipowska, doktoranci mgr Jacek Małyszko i mgr Dawid Grzegorz Węckowski studentka I roku II stopnia Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej Aleksandra Ziołek zostali laureatami XV Konkursu Prac Dyplomowych
z dziedziny Informatyki Ekonomicznej organizowanego przez Naukowe Towarzystwo Informatyki Ekonomicznej. Uroczyste wręczenie nagród odbyło się
28 września 2011 w Łodzi podczas Walnego Zgromadzenia Członków NTIE.

W grupie prac doktorskich 1 miejsce uzyskała dr Monika Kaczmarek, adiunkt w Katedrze Informatyki Ekonomicznej, za pracę zatytułowaną „Selection of Semantic WEB Services for Business Processes”, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Promotorami nagrodzonej pracy byli prof. dr hab. Witold Abramowicz, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu oraz prof. dr hab. Leszek Maciaszek Uniwersytet Macquarie w Sydney, Australia.

2 miejsce uzyskała dr Agata Filipowska, adiunkt w Katedrze Informatyki Ekonomicznej, za pracę zatytułowaną „Spatial Indexing for Creating Company Profiles”. Promotorami nagrodzonej pracy byli: prof. dr hab. Witold Abramowicz, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu oraz prof. dr hab. Leszek Maciaszek, Uniwersytet Macquarie w Sydney, Australia.

W grupie prac magisterskich 1 miejsce (ex quo) uzyskał Jacek Małyszko, absolwent WIGE, obecnie doktorant w Katedrze Informatyki Ekonomicznej, tytuł nagrodzonej pracy to „Odkrywanie ścieżek rozwoju tożsamości użytkownika w Internecie”, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Promotorem pracy był prof. dr hab. Witold Abramowicz, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu,

2 miejsce (ex quo) uzyskał Dawid Grzegorz Węckowski, absolwent WIGE, obecnie doktorant
w Katedrze Informatyki Ekonomicznej, za pracę zatytułowaną „Automatyzacja działań użytkownika w przeglądarkach internetowych”, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Promotorem pracy był prof. dr hab. Witold Abramowicz, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.

W grupie prac licencjackich 2 miejsce zajęła absolwentka naszego wydziału Aleksandra Ziołek, za pracę zatytułowaną „Analiza przydatności aplikacji Google Wave w życiu prywatnym i zawodowym”, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Promotorem pracy był dr Krzysztof Węcel z Katedry Informatyki Ekonomicznej UEP.

Pełna lista laureatów: http://www.ntie.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=71&I…