Wybór nowych władz NTIE

Dnia 28 września 2011 r. podczas Walnego Zgromadzenia Członków Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej (NTIE) wybrano nowe władze. Do zarządu NTIE z Katedry Informatyki Ekonomicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu wybrani zostali: prof. dr hab. Witold Abramowicz, prof. zw. UEP – Vice Prezes, dr Agata Filipowska – sekretarz Rady Naukowej, dr Monika Kaczmarek – członek Rady Naukowej oraz dr Krzysztof Węcel – Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego.