Sztuczna inteligencja w gospodarce

Na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu odbyła się debata na temat sztucznej inteligencji w gospodarce oraz jej wspływu na rynek pracy, edukację, postawy społeczne, relacje interpersonalne. Temat debaty jest niezwykle aktualny i ważny społecznie. Rozwój systemów opartych o sztuczną inteligencję wywołuje coraz więcej dyskusji. Niektórzy znani inżynierzy, wykładowcy, prawnicy i przedsiębiorcy apelują o zawieszenie prac nad systemami sztucznej inteligencji, które są bardziej zaawansowane niż system GPT-4. Podobnie jak GPT-3, GPT-4 został udostępniony publicznie za pośrednictwem ChatGPT oraz jest w stanie przeprowadzać rozmowy, tłumaczyć tekst, pisać esej, tworzyć krótkie opowiadania i wiele więcej. Coraz więcej firm wykorzystuje te modele do tworzenia chatbotów, automatycznych odpowiedzi na e-maile, generowania treści na stronach internetowych, a nawet tworzenia szkiców kodu programistycznego.

W kontekście rynku pracy, zwolennicy przerwania rozwoju sztucznej inteligencji (ang. artificial intelligence, AI) obawiają się, że coraz bardziej inteligentne maszyny będą w stanie zastąpić ludzi w coraz większej liczbie zawodów, co doprowadzi do masowego bezrobocia i społecznej niestabilności. Krytycy tego punktu widzenia twierdzą jednak, że choć sztuczna inteligencja będzie z pewnością zmieniać naturę pracy, również otworzy nowe możliwości zatrudnienia w dziedzinach, które obecnie są trudne do przewidzenia.

Jeżeli chodzi o edukację, niektórzy obawiają się, że zbyt silne systemy informatyczne oparte o zaawansowaną sztuczną inteligencję mogą stworzyć społeczeństwo, w którym umiejętność krytycznego myślenia i innowacyjności będą mniej cenione, ponieważ maszyny będą mogły przewyższyć ludzi w tych dziedzinach. Inni jednak twierdzą, że zaawansowane technologię mogą być użyte do personalizacji edukacji i lepszego dostosowania procesu nauki do indywidualnych potrzeb uczniów oraz studentów.

Inny istotny aspekt debaty dotyczy kwestii etycznych i prawnych związanych z rozwijającą się technologią sztucznej inteligencji. Na przykład, w tym kontekście mogą się pojawić następujące pytania:

  • Kto jest odpowiedzialny za błędy popełnione przez AI?
  • Jakie prawa powinny obowiązywać w odniesieniu do AI?
  • Jak zapewnić, że AI będzie stosowane w sposób, który szanuje nasze prawa i wolności?

W kontekście postaw społecznych i relacji interpersonalnych, istnieje obawa, że zaawansowane systemy informatyczne mogą zwiększyć podziały społeczne, tworząc elitę technologiczną, która ma dostęp do tych technologii, podczas gdy inni mogą zostać pozostawieni w tyle. Ponadto, istnieje obawa, że zbytnie poleganie na AI może osłabić nasze umiejętności społeczne i emocjonalne, zmieniając sposób, w jaki komunikujemy się i budujemy relacje z innymi.

Debata odbyła się ramach Dnia Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 2023. W debacie wzięli udział:

  • prof. dr hab. inż. Witold Abramowicz, Katedra Informatyki Ekonomicznej UEP
  • dr hab. Maciej Ławrynowicz, Katedra Pracy i Polityki Społecznej UEP
  • Paulina Bzymek Iwanowicz, Partner z działu Podatkowego Ernst & Young Audyt Polska
  • Karim Sylla, Dyrektor Analityki i Data Science Żabka Polska
  • Gość specjalny: Jacek Dukaj – pisarz, absolwent filozofii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Uważany za najwybitniejszego żyjącego autora polskiej prozy fantastycznej.
  • Moderator debaty: prof. dr hab. inż. Krzysztof Walczak, Katedra Technologii Informacyjnych