prof. dr hab. Witold Abramowicz

SC Scopus
BW Baza Wiedzy UEP
RG ResearchGate
GS Google Scholar
ID ORCID

prof. dr hab. Witold Abramowicz
Kierownik Katedry

Seminarium

Tematyka seminarium na studiach stacjonarnych jest związana z realizowanymi w Katedrze Informatyki Ekonomicznej projektami badawczymi. (Wersja PDF)

Przykładowa tematyka prac:

 • Data Science
 • Big and Smart Data
 • (Linked) Open Data w tym DBpedia
 • Analiza informacji z portali społecznościowych
 • Jakość informacji
 • Semantyczny opisu dokumentów
 • Integracja danych, informacji i treści dla źródeł płytkiego i głębokiego Internetu

Zgłoszenia w formie jednego pliku proszę przesłać drogą elektroniczną na konto W.Abramowicz@kie.ue.poznan.pl. Dane osobowe:

 • Imię i nazwisko
 • Numer indeksu
 • Telefon kontaktowy, e-mail
 • Zdjęcie cyfrowe

Studia:

 • Kierunek lub kierunki studiów
 • Specjalność
 • Średnia (średnie) ze studiów (z całości studiów licencjackich z informacją o Uczelni, w jakiej ukończono studia)
 • Tytuł pracy (prac) licencjackich, nazwisko promotora, ocena za pracę, ocena na dyplomie
 • Ewentualny udział w praktykach

Informatyka:

 • Profil zainteresowań informatycznych
 • Znajomość narzędzi informatycznych
 • Ewentualne ukończone kursy
 • Ewentualne doświadczenie zawodowe

Uwagi o sobie

 • Plany zawodowe
 • Języki obce (poziom zaawansowania, ewentualne certyfikaty)
 • Zainteresowania poza informatyczne

Proszę o uzupełnienie informacji o zgodą na przetwarzanie elektroniczne. Zachęcam do możliwie wczesnego zgłaszania swoich kandydatur. Ułatwi to rekrutację. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, Kandydaci zostaną zaproszeni na spotkania indywidualne. Kandydaci otrzymają informację o decyzji przyjęcia na seminarium drogą elektroniczną.

Powiązane wiadomości

Nagrody