Udział mgr Piotra Kałużnego w VI ogólnopolskiej konferencji „Wiedza i technologie informacyjne w kreowaniu przedsiębiorczości”

W dniach 11-12 października 2018r. nasz doktorant, mgr Piotr Kałużny uczestniczył w VI ogólnopolskiej konferencji naukowej „WIEDZA I TECHNOLOGIE INFORMACYJNE W KREOWANIU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”, zorganizowanej w Olsztynie k. Częstochowy pod egidą Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej (NTIE) przez Katedrę Informatyki Ekonomicznej Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej oraz Katedrę Inteligencji Biznesowej w Zarządzaniu Wydziału Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Celem konferencji WTIKP była wymiana poglądów oraz prezentacja wyników badań naukowych z obszaru zastosowań wiedzy i technologii informacyjnych w kreowaniu przedsiębiorczości.

W trakcie konferencji doktorant miał okazję zaprezentować referat pt. „Poprawa użyteczności stron internetowych z wykorzystaniem metod analizy procesów”, który jest efektem badań prowadzonych wraz z dr Agatą Filipowską i naszym studentem Michałem Skrzypkiem. Poza walorami naukowymi konferencji, można też było liczyć na piękne widoki Jury Krakowsko-Częstochowskiej, a organizatorzy nie zapomnieli o umileniu konferencji wycieczką o charakterze turystyczno-krajoznawczym.

Strona WWW konferencji: konferencja.czest.pl

mgr Piotr Kałużny podczas VI ogólnopolskiej konferencji „Wiedza i technologie informacyjne w kreowaniu przedsiębiorczości”

Jura Krakowsko-Częstochowska

Jura Krakowsko-Częstochowska

Jura Krakowsko-Częstochowska

Certyfikat uczestnictwa w VI ogólnopolskiej konferencji „Wiedza i technologie informacyjne w kreowaniu przedsiębiorczości”