Udział Piotra Jankowiaka, Piotra Kałużnego i dr Bartosza Perkowskiego w konferencji NetMob 2017

W dniach 5-7 kwietnia dwójka studentów 2 roku II stopnia studiów stacjonarnych ze specjalności IwGiA na kierunku Informatyka i Ekonometria na WIGE: Piotr Jankowiak i Piotr Kałużny, miała okazję wyjechać na międzynarodową konferencję naukową do Mediolanu. Wraz z dr Bartoszem Perkowskim z Katedry Informatyki Ekonomicznej wzięli udział w tegorocznej Konferencji NetMob.

NetMob to największa na świecie konferencja naukowa zajmująca się tematyką przetwarzania danych telekomunikacyjnych i ich wykorzystania dla celów biznesowych i statystycznych. Odbywa się ona w dwuletnich odstępach. W tym roku odbywała się ona w Vodafone Village w Mediolanie w terminie 5-7 kwietnia 2017r. Konferencja ta zaprasza nie tylko osoby ze świata nauki (z takich miejsc jak MIT, Cambridge, Universidad Carlos III de Madrid, Harvard czy ETH Zurich) ale także firm, zarówno znanych w świecie informatyki i telekomunikacji (IBM, Orange, Vodafone, Nokia, Telefonica, Telecom Italia), jak i nowopowstałych zajmujących się analizą danych telekomunikacyjnych w aspekcie komercyjnym.

Rola naszych studentów na konferencji dotyczyła nie tylko uczestnictwa, ale także ustnego przedstawienia publikacji pt. „Application of trajectory based models for continuous behavioural user authentication through anomaly detection”, której byliśmy współautorami. Została ona przygotowana dzięki projektowi realizowanemu w Katedrze Informatyki Ekonomicznej. Dr Bartosz Perkowski natomiast miał przyjemność zaprezentować plakat pt. „User Authentication with Neural Networks Based on CDR Data”.

Tematyka konferencji była bardzo szeroka, organizatorzy podzielili program konferencji na bloki dotyczące: mobilności – których było najwięcej, sieci społecznościowych, dobra społecznego, badań socjo-ekonomicznych, zdrowia, jakości danych i prywatności oraz aplikacji. Na konferencji odbyło się ponad 40 wystąpień w przeciągu 3 dni, a także mieliśmy okazję zobaczyć 36 plakatów podczas dwóch sesji plakatowych, poziom naukowy obydwu tych form był bardzo wysoki, co tym bardziej podkreśla znaczenie sukcesów naszych naukowców.