Wyniki konkursów Fundacji UEP w roku akademickim 2017/2018

Rozstrzygnięto trzy konkursy organizowane przez Fundację UEP. Nagrody mają, jak co roku, charakter finansowy. Celem konkursów było wyłonienie najlepszych prac licencjackich, inżynierskich, magisterskich i doktorskich obronionych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu w roku akademickim 2017/2018.

Prace doktorskie

Laureaci XIV edycji Konkursu na najlepszą pracę doktorską obronioną na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu w roku akademickim 2017/2018:

 • I miejsce
  dr Agnieszka Stróżyńska-Szajek za pracę pt. „Wykorzystanie instrumentów pochodnych przez spółki publiczne”
  Promotor pracy: dr hab. Jacek Mizerka, prof. nadzw. UEP, promotor pomocniczy dr hab. Michał Kałdoński, prof. nadzw. UEP.
 • II miejsce
  dr Milena Stróżyna za pracę pt. „Modelling of Risk and Reliability of Maritime Transport Services. Modelowanie ryzyka i niezawodności morskich usług transportowych”
  Promotor pracy: prof. dr hab. Witold Abramowicz, prof. zw. UEP, promotor pomocniczy: dr Krzysztof Węcel.
 • III miejsce
  dr Kamil Wilak za pracę pt. „Estymacja bezrobocia pozornego i biernego z wykorzystaniem strukturalnych modeli szeregów czasowych”
  Promotor pracy: dr hab. Elżbieta Gołata, prof. nadzw. UEP.

Na Konkurs zgłoszono 17 prac doktorskich.
Patronem i wyłącznym sponsorem konkursu jest firma 4Kraft Sp. z o.o.

Prace magisterskie

Laureaci XXV edycji Konkursu na najlepszą pracę magisterską obronioną na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu w roku akademickim 2017/2018:

 • I miejsce
  mgr Adam Dymała za pracę: „Metale ziem rzadkich jako strategiczne surowce światowej gospodarki”
  Promotorem pracy jest prof. dr hab. Marek Ratajczak, prof. zw. UEP.
 • ex aequo II miejsce
  mgr Katarzyna Aleksander za pracę pt. „Wykorzystanie sztucznej inteligencji w procesie zarządzania przedsiębiorstwem”
  Promotorem pracy jest prof. dr hab. Elżbieta Urbanowska-Sojkin, prof. zw. UEP.
 • ex aequo II miejsce
  mgr Piotr Matuszak za pracę pt. „The state as an owner of enterprises in post-socialist countries. Państwo jako właściciel przedsiębiorstw w krajach postsocjalistycznych”
  Promotorem pracy jest dr hab. Katarzyna Szarzec, prof. nadzw. UEP.

Na Konkurs zgłoszono 41 prac magisterskich.
Sponsorami Konkursu są: Caspar Asset Management S.A., Grant Thornton Frąckowiak sp. z o.o. sp. k., SPOMASZ Pleszew S.A.

Prace licencjackie

Laureaci XXV edycji Konkursu na najlepszą pracę licencjacką i inżynierską obronioną na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu w roku akademickim 2017/2018 pod patronatem firmy Biofarm Sp. z o.o.

 • I miejsce
  Bartosz Kurkowski za pracę pt. „Ocena zasadności uwzględniania ilości czasu wolnego w miernikach dobrobytu”
  Promotorem pracy jest dr Michał Pilc.
 • II miejsce
  Szymon Wieczorek za pracę pt. „Recommendation of Music based on Visual Sentiment Analysis with Convolutional Neural Networks. Rekomendacja muzyki dostosowanej do wydźwięku zdjęć z wykorzystaniem konwolucyjnych sieci neuronowych”
  Promotorem pracy jest dr Agata Jolanta Filipowska.
 • III miejsce
  Paweł Konopnicki za pracę pt. „Składniki i zmienność przychodu odnawialnych źródeł energii w kontekście publicznej pomocy operacyjnej w Polsce”
  Promotorem pracy jest prof. dr hab. Bazyli Czyżewski, prof. nadzw. UEP.
 • wyróżnienie
  Natalia Wardaszka za pracę pt. „Koszty gospodarstwa domowego związane z chorobami alergicznymi dzieci do 10 roku życia”
  Promotorem pracy jest dr inż. Joanna Jasnowska-Małecka.
 • wyróżnienie
  Mateusz Wojciechowski, za pracę pt. „Badanie występowania zjawiska Paradoksu Braessa w sieci drogowej”
  Promotorem pracy jest dr hab. Marcin Anholcer, prof. nadzw. UEP.

Na Konkurs zgłoszono 52 prace. Patronem i wyłącznym sponsorem Konkursu jest firma farmaceutyczna Biofarm Sp. z o.o.

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i ich promotorom.

Źródło: ue.poznan.pl