Zajęcia prowadzone w roku akademickim 2000/2001

W roku akademickim 2000/2001 pracownicy Katedry Informatyki Ekonomicznej prowadzą następujące przedmioty.

 • Programowanie komputerowe: dr E. Danecka – programowanie w języku Turbo Pascal, dr H. Runka – programowanie w języku C++.
 • Bazy danych: dr G. Bartoszewicz
 • Programowanie strukturalne, logiczne i obiektowe: dr D. Ceglarek, mgr P.J. Kalczyński
 • Informatyczne systemy zarządzania: prof. W. Abramowicz. Opis przedmiotu: problemy zarządzania informacjami w przedsiębiorstwach, zmiany w przedsiębiorstwach i ich otoczeniu wpływają na zmianę sposobu zarządzania informacjami, wady obecnych systemów informacyjnych, pojecie integracji systemów, wymagania stawiane przed systemami i ich oceny. Przyszłość informacyjnych systemów zarządzania.
 • Projektowanie systemów informatycznych: dr G. Bartoszewicz – wstęp do projektowania z wykorzystaniem ARIS Toolset.
 • Wspomaganie procesów produkcji w systemach informatycznych: dr G. Bartoszewicz – system zintegrowany, sprzedaż i dystrybucja, zarządzanie materiałami. Planowanie produkcji. Remonty i utrzymanie ruchu. Zarządzanie jakością. Klient/serwer. ARIS. Modele referencyjne.
 • Systemy operacyjne i narzędziowe: mgr inż. T. Tomaszewski – systemy operacyjne
 • Sieci komputerowe: mgr inż. T. Tomaszewski – sieci komputerowe i ich koncepcje, komponenty sieci komputerowych. Sieci PEER-TO-PEER, sieci klient-serwer.
 • Systemy wyszukiwawcze: prof. W. Abramowicz
 • Systemy sztucznej inteligencji: prof. W. Abramowicz – systemy eksperckie, sieci neuronowe, algorytmy genetyczne.
 • Hipertekst i hipermedia: mgr inż. T. Tomaszewski, mgr P. J. Kalczynski – język HTML, projektowanie stron www.
 • Systemy informacyjne w zarządzaniu kadrami: dr Ewelina Szajba – uwarunkowania efektywnego zarządzania kadrami w firmie. Funkcje systemu informacyjnego zarządzania kadrami na przykładzie systemu R/3. Struktury danych systemu. Przepływy danych pomiędzy modułami systemu. Integracja systemu informacyjnego zarządzania kadrami z innymi systemami informacyjnymi (Księgowość, Logistyka, Produkcja). Zarządzanie systemami jakości.
 • Zarządzanie infrastrukturą informatyczną: Mahmoud Fagir