Zajęcia prowadzone w roku akademickim 2000/2001

W roku akademickim 2000/2001 pracownicy Katedry Informatyki Ekonomicznej prowadzą następujące przedmioty. Programowanie komputerowe: dr E. Danecka – programowanie w języku Turbo Pascal, dr H. Runka – programowanie w języku C++. Bazy danych: dr G. Bartoszewicz Programowanie strukturalne, logiczne i obiektowe: dr D. Ceglarek, mgr P.J. Kalczyński Informatyczne systemy zarządzania: prof. W. Abramowicz. Opis przedmiotu: problemy zarządzania informacjami w przedsiębiorstwach, zmiany w przedsiębiorstwach i ich otoczeniu wpływają na zmianę sposobu zarządzania … Więcej informacji

Włączenie Zakładu Systemów Informatycznych do Instytutu Zarządzania

Włączenie Zakładu Systemów Informatycznych do Instytutu Zarządzania kierowanego przez prof. dr hab. Józefa Boronia. Zatrudnieni pracownicy: kierownik: doc. dr Stefan Abt starszy wykładowca: Halina Romanow starsi asystenci: Kazimierz Waćkowski Grzegorz Bartoszewicz Aleksandra Wojciechowska-Refermat Piotr Refermat Bolesław Soniewicki Michał Walczak asystenci: Ewelina Szajba Wojciech Fliegner Mariola Fonfara Ryszard Groszak Elżbieta Danecka asystent-stażysta: Piotr Adamczewski