Drzwi Otwarte UEP 2024

Drzwi Otwarte UEP 2024 odbyły się w Budynku Głównym naszej Uczelni. Podczas tego wydarzenia kandydaci na studia mieli okazję porozmawiać z obecnymi studentami i wykładowcami na temat kierunków prowadzonych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Instytut Informatyki i Ekonomii Ilościowej był reprezentowany przez różne katedry, w tym osoby z naszego zespołu: dr Włodzimierz Lewoniewski, mgr Oskar Riewe-Perła, mgr inż. Aleksandra Wojewoda.

Uczniowie mieli okazję dowiedzieć się więcej o procedurach rekrutacyjnych, ofercie edukacyjnej na różnych kierunkach, możliwościach uczestnictwa w programach międzynarodowej wymiany, perspektywach zawodowych po ukończeniu studiów, a także o dodatkowych opcjach rozwoju, takich jak działalność w kółkach naukowych czy organizacjach studenckich. Interesanci mogli także zapoznać się z ofertą stypendialną, warunkami mieszkaniowymi w akademikach, spotkać się z przyszłymi prowadzącymi zajęcia oraz starszymi studentami. Dodatkową atrakcją była możliwość udziału w konkursie z nagrodami. Na uczestników czekały również specjalnie przygotowane materiały informacyjne i gadżety z logo uczelni.

Wydarzenie odbyło się w dniu 24 marca 2024 roku. Więcej informacji na temat Drzwi Otwartych 2024 można znaleźć na stronie UEP.