Studenckie Koło Naukowe „Data Science”

Celem koła naukowego jest propagowanie wśród studentów wiedzy na temat Data Science i analizy danych przy użyciu technologii informacyjnych, nauczanie i doskonalenie umiejętności studentów w zakresie programowania komputerów poprzez realizację projektów badawczych, podejmowanie współpracy z innymi organizacjami studenckimi w celu realizacji przedsięwzięć oraz wzajemnej wymiany doświadczeń.

Data science znacząco wzbogaca różne dziedziny akademickie i zawodowe, dostarczając narzędzi do głębokiej analizy i lepszego zrozumienia złożonych zjawisk. W ekonomii pozwala na przewidywanie trendów rynkowych i ocenę polityki gospodarczej. W dziedzinie finansów, audytu i inwestycji pomaga w ocenie zdrowia finansowego firm i rynków, a także może być kluczowe do analizy ryzyka i optymalizacji portfeli inwestycyjnych. W turystyce, analiza danych optymalizuje oferty i przewiduje trendy podróżnicze, podczas gdy w informatyce i ekonometrii integruje przetwarzanie danych z modelowaniem ekonomicznym. Studenci kierunku prawno-ekonomicznego mogą zastosować data science do analizowania powiązań między przepisami a ekonomią. W logistyce, przekształca zarządzanie łańcuchami dostaw i planowanie popytu. W międzynarodowych stosunkach gospodarczych, umożliwia analizę trendów handlowych, a w polityce społecznej – projektowanie skuteczniejszych programów. Dla rachunkowości i finansów biznesu, zapewnia dokładność w kontroli finansowej, a w zarządzaniu zwiększa efektywność organizacji. Każdy z tych kierunków studiów może zyskać na wartości dzięki umiejętnościom analizy danych, które otwierają nowe perspektywy i umożliwiają podejmowanie decyzji opartych na solidnych danych..

Zarząd SKN Data Science:

  • Patryk Danielewicz
  • Adam Jankowski
  • Hubert Łagoda
  • Antoni Martinek
  • Jakub Muszyński

Strona na Facebooku: @SKNDataScienceUEP

Opiekun: dr Włodzimierz Lewoniewski

Powiązane wiadomości

Nagrody