SKN Data Science

Celem koła naukowego jest propagowanie wśród studentów wiedzy na temat Data Science i analizy danych przy pomocy technologii informacyjnych, nauczanie i doskonalenie umiejętności studentów w zakresie programowania komputerów poprzez realizację projektów badawczych, podejmowanie współpracy z innymi organizacjami studenckimi w celu realizacji przedsięwzięć oraz wzajemnej wymiany doświadczeń.

Zarząd SKN Data Science:

  • Patryk Danielewicz
  • Adam Jankowski
  • Aleksander Gietka
  • Hubert Łagoda

Strona na Facebooku: @SKNDataScienceUEP

Opiekun: dr Włodzimierz Lewoniewski

Powiązane wiadomości

Nagrody