dr Agata Filipowska – ekspertem z metodyki ITIL®

W dniach 29-31 sierpnia 2011r. dr Agata Filipowska z Katedry Informatyki Ekonomicznej uczestniczyła w szkoleniu zorganizowanym przez firmę Verax Systems dla członków Wielkopolskiego Klastra Teleinformatycznego z zakresu OMG ITIL® v3 Foundation. Celem szkolenia było:

  • zrozumienie podstawowych procesów, relacji, korzyści i wyzwań w metodyce ITIL® v3,
  • wgląd w Cykl Życia Usługi (Service Lifecycle), na którym opiera się funkcjonowanie biblioteki ITIL® v3,
  • zrozumienie modelu procesowego, który wpływa na przekształcenie organizacji IT w dobrze zarządzaną komórkę,
  • poznanie podstawowych definicji oraz zapoznanie ze standardowym słownictwem z zakresu tematyki ITIL® v3.

Szkolenie kończyło się egzaminem (test wielokrotnego wyboru), który dr Agata Filipowska zaliczyła ze świetnym wynikiem 90% poprawnych odpowiedzi. Wiedza i doświadczenie ze szkolenia zostaną wykorzystane zarówno na zajęciach dydaktycznych, jak i w projektach prowadzonych przez KIE.