Dr Agata Filipowska uzyskała stopień doktora habilitowanego

8 lipca 2020r. Rada Wydziału Ekonomii i Zarządzania na Uniwersytecie w Lipsku nadała dr Agacie Filipowskiej stopień doktora habilitowanego w dziedzinie informatyki ekonomicznej. Uniwersytet w Lipsku jest jednym z najstarszych uniwersytetów na świecie (rok założenia: 1409) i plasuje się w gronie 300 najlepszych uczelni na świecie zgodnie z Rankingiem Szanghajskim (pozycje 201-300 wg rankingu z roku 2020).

Podstawą oceny dorobku doktor Filipowskiej był cykl monotematycznych publikacji oraz monografia zatytułowana „Profiling – Concepts and Applications”. W swoich publikacjach dr Filipowska poruszała kwestie profilowania i personalizacji z rozmaitych perspektyw. Jednym z elementów było usystematyzowanie definicji pojęć takich jak profil, stereotyp czy tożsamość użytkownika, a także metod jakie mogą być wykorzystane do profilowania statycznego i behawioralnego. Ponadto, zaprezentowane zostało zastosowanie metod profilowania dla dziedzin telekomunikacji oraz energetyki odnawialnej (na podstawie różnych zbiorów danych), a także w scenariuszach takich jak autoryzacja czy personalizacja treści dla użytkownika. Oprócz oceny dorobku, zgodnie z procedurą, miało miejsce także kolokwium habilitacyjne oraz wykład akademicki prowadzone przy wykorzystaniu narzędzi komunikacji zdalnej.

W pracach naukowych dr Agaty Filipowskiej zostało wykorzystane bogate doświadczenie wynikające z projektów prowadzonych w Katedrze Informatyki Ekonomicznej. Projekty badawcze pozwoliły na zaprezentowanie opracowanych metod na przykładach wskazując nie tylko na ich potencjał naukowy, ale także gospodarczy.

Uzyskanie stopnia doktora habilitowanego jest ważnym etapem w rozwoju naukowym dr Agaty Filipowskiej, Katedry Informatyki Ekonomicznej UEP i środowiska informatyki w Polsce (Agata Filipowska jest członkiem Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej).