Prof. Witold Abramowicz powołany do Wielkopolskiej Regionalnej Rady Przemysłu Przyszłości

Prof. dr hab. Witold Abramowicz został powołany w skład Wielkopolskiej Regionalnej Rady Przemysłu Przyszłości. Rolą rady jest inicjowanie działań wspierających transformację cyfrową wielkopolskich firm w zakresie procesów, produktów i modeli biznesowych. W jej skład weszli przedstawiciele nauki, władz samorządowych oraz przedsiębiorcy.

To pierwsza z 16 rad regionalnych, które planuje powołać Platforma Przemysłu Przyszłości, będąca fundacją Skarbu Państwa. Nasz naukowiec jest członkiem rady fundacji od marca 2019 r.