dr hab. Agata Filipowska, prof. UEP

SC Scopus
BW Baza Wiedzy UEP
RG ResearchGate
GS Google Scholar
ID ORCID

dr hab. Agata Filipowska, prof. UEP
Profesor UEP

Seminarium

Temat seminarium: Metody analizy danych w profilowaniu dla przedsiębiorstw i administracji

Szczegółowa tematyka seminarium:

  • metody analizy danych ustrukturyzowanych, nieustrukturyzowanych czy obrazów,
  • metody pozyskiwania danych z różnych źródeł, w tym kwestie etyczne i prawne,
  • analiza i modelowanie potrzeb przedsiębiorstwa w zakresie systemów informacyjnych (w tym analiza procesowa),
  • projektowanie rozwiązań informatycznych dla przedsiębiorstw (lub jednostek administracji),
  • projektowanie metod analizy danych dla rozwiązywania problemów przedsiębiorstw,
  • profilowanie użytkowników, procesów i rzeczy,
  • źródła i technologie pozyskiwania danych i informacji dla przedsiębiorstw.

Powyższe technologie mogą być zastosowane w wielu rozmaitych branżach, w tym np. telekomunikacji, energetyce, budownictwie czy medycynie. Przykładowe tematy prac licencjackich dotyczyły w ostatnich latach: profilowania preferencji muzycznych czy informacyjnych, zastosowań technologii Big Data w rozmaitych branżach, wizualizacji danych dla potrzeb przedsiębiorstw, wykorzystania danych z sieci społecznościowych w rozmaitych scenariuszach biznesowych, technologii dla Smart City i wielu innych.

Powiązane wiadomości

Nagrody