II Dni Przedsiębiorczości UEP

W dniach 2-3 grudnia br. w ramach II Dni Przedsiębiorczości UEP pracownicy Katedry Informatyki Ekonomicznej, mgr Piotr Kałużny oraz dr Włodzimierz Lewoniewski, przeprowadzili wykłady na temat współczesnych wyzwań innowacyjnej gospodarki, możliwości wykorzystania otwartych danych oraz Data Science w rozwoju przedsiębiorczości.

Mgr Piotr Kałużny podczas prezentacji pt. „Wykorzystanie Data Science i sztucznej inteligencji w rozwoju przedsiębiorstw” zapoznał obecnych z istotą analizy i przetwarzania danych za pomocą uczenia maszynowego oraz sieci neuronowych. Wyjaśnił on etymologię i znaczenie pojęć takich jak Big Data, AI czy Data Science, a także zapoznał uczestników z praktycznymi przykładami ich wykorzystania w dzisiejszych przedsiębiorstwach. Na końcu prezentacji przedstawione zostały wyniki badań wskazujące na obszary zastosowania i bariery we wdrażaniu AI obserwowane przez polskich przedsiębiorców oraz wyzwania rynku pracy związane z nazewnictwami stanowisk analitycznych tj. Data Scientist, Analyst czy Data Engineer.

Dr Włodzimierz Lewoniewski w ramach wykładu pt. „Otwarte dane dla biznesu” zaprezentował światowe oraz lokalne serwisy internetowe, które udostępniają swoje dane publicznie i mogą być potencjalnie wykorzystane przez przedsiębiorstwa. Dodatkowo zostały pokazane możliwości semantycznych baz wiedzy (np. DBpedia, Wikidane), które pozwalają na automatyczne przetwarzanie wielojęzycznych informacji z różnych źródeł w sposób odpowiedni do potrzeb organizacji. Podczas wykładu zostały również omówione kwestie oceny jakości danych oraz narzędzia, które mogą pomóc w automatyzacji procesu wzbogacenia korporacyjnych baz wiedzy informacjami o najlepszej jakości. Szczególną uwagę w tej części prezentacji poświęcono analizie jakości informacji w różnych wersjach językowych Wikipedii z wykorzystaniem algorytmów uczenia maszynowego.

Dni Przedsiębiorczości UEP adresowane do studentów, doktorantów i pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu pod patronatem honorowym JM Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu – prof. dr. hab. Macieja Żukowskiego. Druga edycja wydarzenia obejmowała wykłady oraz spotkania z praktykami biznesu, w trakcie których skupiono się na zagadnieniach związanych z przedsiębiorczością i współczesnymi wyzwaniami społeczno-gospodarczymi dla przedsiębiorców. Wydarzenie było organizowane we współpracy z Santander Universidades.

Program wydarzenia oraz dodatkowe informacje są dostępne na stronie: ue.poznan.pl/pl/aktualnosci,c16/kalendarz-wydarzen,c151/dni-przedsiebiorczosci-uep,a96658.html