Kwantyfikacja amerykanizacji w różnych wersjach językowych Wikipedii

Artykuł naukowy pt. „Quantifying Americanization: Coverage of American Topics in Different Wikipedias” został opublikowany w czasopiśmie „Social Science Computer Review”. Praca stanowi pierwsze globalne, ilościowe potwierdzenie zagadnień często stawianych lub zakładanych w literaturze dotyczącej amerykanizacji oraz zjawisk z nią związanych.

Praca ta dotyczy analizy zjawiska amerykanizacji na skalę globalną poprzez analizę porównawczą zawartości tematycznej dotyczącej Stanów Zjednoczonych w różnych wersjach językowych Wikipedii. W badaniu wykorzystano ponad 90 milionów elementów Wikidanych oraz 40 milionów artykułów Wikipedii w 58 językach. Celem było określenie, czy amerykanizacja jest bardziej czy mniej dominująca w różnych językach, regionach i kulturach.

Jako jedno z najpopularniejszych źródeł informacji na świecie, Wikipedia jest redagowana przez dużą, globalną społeczność autorów. Zasada otwartego edytowania tej encyklopedii gwarantuje, że informacje odzwierciedlają szeroki zakres tematów. Jednakże artykuły Wikipedii są tworzone i redagowane niezależnie w każdej wersji językowej. Dlatego też niektóre tematy mogą być prezentowane w różnym stopniu kompletności, w zależności od ich znaczenia w danej społeczności językowej.

To badanie pokazuje, że otwarte dane z Wikipedii oraz Wikidanych mogą umożliwić kwantyfikację koncepcji nauk społecznych, których zmierzenie wcześniej uważane było za nierealistyczne. Praca pt. „Quantifying Americanization: Coverage of American Topics in Different Wikipedias” została opublikowana na stronie wydawnictwa SAGE Publications. Autorzy pracy: Piotr Konieczny, Włodzimierz Lewoniewski.