Przedstawiciel SKN Data Science laureatem prestiżowego stypendium

Szymon Kopyta otrzymał prestiżowe stypendium od ABBL, Luksemburskiego Stowarzyszenia Bankowców. Stypendium jest wyrazem uznania dla naukowej pasji młodych badaczy, wspiera ich studia i badania naukowe. „Żyjemy w świecie opartym na danych” – powiedział prof. Irmen, opiekun studentów na Uniwersytecie w Luksemburgu, podkreślając potrzebę dobrej znajomości statystyki i ekonometrii przez młodych adeptów nauki.

Warto zaznaczyć, że Szymon Kopyta jest absolwentem kierunku Informatyka i Ekonometria na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. W trakcie studiów wchodził w skład zarządu SKN Data Science. Obecnie jest studentem studiów magisterskich z zakresu ekonomii ilościowej i finansów (MScQEF) na Wydziale Prawa, Ekonomii i Finansów na Uniwersytecie w Luksemburgu.

Udział Szymona Kopyty w programie MScQEF był możliwy dzięki kontaktom naukowym między Uniwersytetem Luksemburskim a Instytutem Informatyki i Ekonomii Ilościowej UEP.

Serdecznie gratulujemy!

Źródła: ue.poznan.pl, wwwfr.uni.lu, wikipedia.org (zdjęcie)