Przyznanie stopnia doktora nauk ekonomicznych Elżbiecie Lewańskiej i Bartoszowi Perkowskiemu

Dwoje pracowników Katedry Informatyki Ekonomicznej uzyskało stopień doktora nauk ekonomicznych. Publiczna dyskusja na temat rozprawy doktorskiej Elżbiety Lewańskiej pt. „Zastosowanie technologii semantycznych w analizie otoczenia podmiotu gospodarczego” odbyła się 26 września 2016 roku. Praca powstała pod kierunkiem prof. Witolda Abramowicza. Natomiast publiczna dyskusja na temat rozprawy doktorskiej Bartosza Perkowskiego pt. „Modelowanie siły powiązań pomiędzy jednostkami w telekomunikacyjnej sieci społecznej” odbyła się 4 października 2016 roku. Promotorem pracy był prof. Witold … Więcej informacji

Best Paper Award

Zespół Katedry Informatyki Ekonomicznej w składzie Witold Abramowicz, Elżbieta Bukowska, Monika Kaczmarek, Monika Starzecka otrzymał Best Paper Award za artykuł „Semantic-enabled Efficient and Scalable Retrieval of Experts” prezentowany na konferencji eKnow2011 (The Third International Conference on Information, Process, and Knowledge Management). Konferencja odbyła się w dniach 23-28 lutego 2011 r., w Gosier, Gwadelupa, Francja.

Konferencja ICEIS 2011

Artykuł „Web Interface for Semantically Enabled Experts Finding Systems” napisany przez zespół KIE w składzie: Witold Abramowicz, Elżbieta Bukowska, Jakub Dzikowski, Agata Filipowska, Monika Kaczmarek, został zaakceptowany na konferencję ICEIS 2011 (The 13th International Conference on Enterprise Information Systems), odbywającą się w dniach 8-11 czerwca 2011, Pekin, Chiny.

Konferencja eKnow2011

Mgr Elżbieta Bukowska uczestniczyła w konferencji eKnow2011 (The Third International Conference on Information, Process, and Knowledge Management), odbywającej się w dniach 23-28 lutego, w Gosier, Gwadelupa, Francja. W czasie konferencji zaprezentowała artykuł „Semantic-enabled Efficient and Scalable Retrieval of Experts” napisany przez zespół KIE w składzie: Witold Abramowicz, Elżbieta Bukowska, Monika Kaczmarek, Monika Starzecka.

Konferencja eKnow2011

Artykuł „Semantic-enabled Efficient and Scalable Retrieval of Experts” napisany przez zespół KIE w składzie: Witold Abramowicz, Elżbieta Bukowska, Monika Kaczmarek, Monika Starzecka został zaakceptowany na konferencję eKnow2011 (The Third International Conference on Information, Process, and Knowledge Management). Konferencja eKnow jest częścią konferencji DigitalWorld, organizowanej przez IARIA (23-28 lutego – Gosier, Gwadelupa, Francja).