Udział mgr inż. Dominika Filipiaka i mgr Mileny Stróżyny w konferencji NATO w Bordeaux

W dniach 30 maja – 1 czerwca 2018r. mgr inż. Dominik Filipiak oraz mgr Milena Stróżyna uczestniczyli konferencji IST-160 Speciailsts’ Meeting Big Data & Artificial Intelligence for Military Decision Making w Bordeaux (Francja). Organizatorem konferencji był NATO Information Systems and Technology Panel. W trakcie konferencji został zaprezentowany artykułu „Anomaly Detection in the Maritime Domain: Comparison of Traditional and Big Data Approach”, przygotowany przez zespół KIE w składzie: mgr inż. Dominik Filipiak, mgr Milena Stróżyna, dr Krzysztof Węcel oraz Prof. Witold Abramowicz. Prezentacja odbyła się na sesji “Security & Intelligence” i spotkała się z pozytywnym odbiorem.

Tematyka konferencji dotyczyła aktualnych problemów badawczych w zakresie technologii Big Data oraz systemów sztucznej inteligencji, które są stosowane lub mają potencjał do zastosowania w obszarze wojskowości.