Prof dr hab. Witold Abramowicz, dr Agata Filipowska oraz dr Krzysztof Węcel uczestniczyli w IV edycji kongresu BIG DATA: Think Big CEE Congress

W dniach 20-21 kwietnia 2016 r. w Hotelu Westin w Warszawie, odbyła się IV edycja BIG DATA: Think Big CEE Congress, organizowanego przez MMC Polska. W konferencji wzięły udział kluczowe osoby reprezentujące branże: finansową, telekomunikacyjną, medialną, IT, retail, e-commerce, marketing, administrację i inne. Podczas kongresu pracownicy Katedry Informatyki Ekonomicznej czynnie uczestniczyli w obradach i panelach dyskusyjnych.

  • Prof. dr hab. Witold Abramowicz jako członek rady Programowej kongresu BIG DATA: Think Big CEE Congress oraz prelegent w panelu dyskusyjnym zatytułowanym „Jak Big Data zmieni biznes – inteligencja maszyn i urządzeń”
  • Dr Agata Filipowska jako moderator w panelu dyskusyjnym zatytułowanym „Small Big Data. Wielkie Wolumeny Danych – narzędzie nie tylko dla największych?”
  • Dr Krzysztof Węcel jako prelegent w panelu dyskusyjnym zatytułowanym „Wyzwania i zagrożenia stojące przed wymianą danych w kontekście współpracy między sektorem publicznym a prywatnym”

    Więcej informacji: http://bigdatacongress.pl/