Wykrywanie anomalii w transporcie morskim w kontekście zarządzania kryzysowego

W dniu 21 kwietnia 2023 r. odbyło się otwarte seminarium Instytutu Informatyki i Ekonomii Ilościowej UEP na którym dr Milena Stróżyna przedstawiła referat pt. „Data-based anomaly detection in maritime logistics in the context of crisis management”. W trakcie wystąpienia zaprezentowane zostały wyniki badań prowadzonych w naszej Katedrze dotyczące wpływu sytuacji kryzysowych o zasięgu globalnym na transport morski.

Analiza ta dotyczyła dwóch kryzysów, które miały miejsce w ostatnich latach, tj. pandemii COVID-19 oraz wojny w Ukrainie, a do jej przeprowadzenia wykorzystano dane AIS o ruchu statków w skali globalnej z okresu kilku lat oraz metody data science. Wyniki badań pokazały jakie zmiany zaobserwowano w ruchu statków oraz międzynarodowych łańcuchach dostaw w związku z wystąpieniem tych dwóch kryzysów.