Wystąpienie na konferencji „Bibliometryczne analizy Otwartej Nauki”

W dniach 18-19 kwietnia odbyła się Pierwsza Poznańska Konferencja „Bibliometryczne analizy Otwartej Nauki”. Podczas tego wydarzenia dr Włodzimierz Lewoniewski wygłosił referat pt. „Naukowe publikacje oraz inne istotne źródła informacji w artykułach Wikipedii w różnych wersjach językowych”.

Wikipedia jest często krytykowana za niską jakość informacji. Niemniej jednak ta ogólnodostępna encyklopedia jest jednym z najbardziej popularnych źródeł informacji w Internecie już ponad 20 lat. Obecnie Wikipedia posiada ponad 60 milionów artykułów w ponad 300 wersjach językowych. Informacje w tej encyklopedii powinny opierać się na weryfikowalnych źródłach. Jednak nie każda strona internetowa może występować jako źródło informacji. Zasady Wikipedii mówią o tym, że informacje w artykułach tej encyklopedii powinny powstawać na bazie wiarygodnych i opublikowanych treści o dobrej reputacji. Jednak wiarygodność jest pojęciem subiektywnym, a reputację tego samego źródła można oceniać na podstawie różnych kryteriów w zależności od osoby (lub grupy osób). Zatem każda wersja językowa Wikipedii może mieć własne zasady lub kryteria dotyczące tego, jak witryna musi być oceniana, zanim będzie mogła zostać wykorzystana jako źródło w przypisach artykułu Wikipedii. W związku z tym, wiarygodność tego samego źródła w Wikipedii zależy od tematu i wersji językowej. Dodatkowo ocena wiarygodności tego samego źródła może z czasem ulec zmianie.

W ramach prezentacji zostały przedstawione modele automatycznej identyfikacji ważnych źródeł informacji na określone tematy w wielojęzycznej Wikipedii na podstawie analizy ponad 300 milionów przypisów (referencji). Te modele uwzględniają różne miary dotyczące jakości oraz popularności artykułów Wikipedii. W celu przeprowadzenia badań artykuły Wikipedii zostały podzielone na 70 tematów o różnym poziomie abstrakcji, które dotyczą takich obszarów jak: kultura, geografia, historia, społeczeństwo, nauka, technologia, inżynieria i matematyka. Dodatkowo w ramach badań zostały zidentyfikowane naukowe źródła informacji, co pozwoliło na określenie różnic pomiędzy wersjami językowymi.

Organizatorami konferencji była Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu oraz Pracownia Komunikacji Naukowej UAM. Wydarzenie zgromadziło naukowców, doktorantów, bibliotekarzy oraz pracowników działów nauki i projektów, którzy mieli okazję wymienić się doświadczeniami i poglądami na temat otwartości nauki oraz wykorzystania wskaźników bibliometrycznych w badaniach naukowych.

Strona konferencji: lib.amu.edu.pl/konferencja-naukowa-bibliometryczne-analizy-otwartej-nauki