Włodzimierz Lewoniewski, MSc.

Włodzimierz Lewoniewski, MSc.E-mail: wlodzimierz [dot] lewoniewski [at] ue [dot] poznan [dot] pl
Phone: +48 (61) 639-27-93
Fax: +48 (61) 854-36-33
no image

Site: http://lewoniewski.info
Areas of research: Data Quality, Wikipedia, DBpedia, Wikidata, Cryptocurrencies, Bitcoin

Quality and Importance of Wikipedia Articles in Different Languages, Levaneuski, U., Węcel K., and Abramowicz W. , Information and Software Technologies. Proc. of 22nd International Conference, ICIST 2016, p.613-624, (2016)
Analiza porównawcza modeli Jakości Informacji w narodowych wersjach Wikipedii, Levaneuski, U., Węcel K., and Abramowicz W. , Systemy wspomagania organizacji SWO 2015, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, p.133-154, (2015)
Modelling the Quality of Attributes in Wikipedia Infoboxes, Węcel, K., and Levaneuski U. , Lecture Notes in Business Information Processing, 228, p.308-320, (2015)
Duty hours in this semester:
  • Monday 12:00pm - 1:00pm
  • Tuesday 4:00pm - 5:00pm

Computer networks

Laboratoium 30hPrzedmiot kierunkowyPrzedmiot realizowany na II stopniu studiów
Włodzimierz Lewoniewski, MSc.