dr Agata Filipowska

dr Agata Filipowska

Adiunkt


E-mail: agata [dot] filipowska [at] ue [dot] poznan [dot] pl
Telefon: +48 (61) 854-36-32 | +48 (61) 639-28-06
Fax: +48 (61) 854-36-33
no image

Wykorzystanie mechanizmów społecznościowych do semantycznego opisu zasobów., Kaczmarek, M., and Filipowska A. , Matematyka i informatyka na usługach ekonomii : modelowanie zjawisk gospodarczych w praktyce., Number 210, p.197-208, (2011)
Ego - where user modeling meets identity management., Abramowicz, W., Filipowska A., Kalisz Paweł, Werno Łukasz, Dzikowski J., and Małyszko J. , Informatyka ekonomiczna. Systemy informacyjne w zarządzaniu. Zastosowania praktyczne, Number 119, Wrocław, p.11-20, (2010)
Information-sensitive and customizable service chains - vision and requirements, Kaczmarek, M., and Filipowska A. , Advanced Information Technologies for Management - AITM 2010, Number 147, Wrocław, p.138-146, (2010)
Dyżury w bieżącym semestrze:
  • Środa 16:00 - 17:00

Informatyka w administracji

Wykład 30hPrzedmiot specjalizacyjnyPrzedmiot realizowany na I stopniu studiów
dr Agata Filipowska


Modelowanie procesów biznesowych

Wykład 30hPrzedmiot specjalizacyjnyPrzedmiot realizowany na I stopniu studiów
dr Agata Filipowska


Projektowanie systemów informatycznych I

Laboratoium 30hPrzedmiot specjalizacyjnyPrzedmiot realizowany na I stopniu studiów


Systemy informatyczne wspomagania zarządzania logistycznego (Wydział Gospodarki Międzynarodowej)

Laboratoium 15hPrzedmiot specjalizacyjnyPrzedmiot realizowany na II stopniu studiów
dr Agata Filipowska