Modelowanie procesów biznesowych

Nazwa kursu: 
Modelowanie procesów biznesowych
Wymiar godzinowy kursu: 
wykład 30h
Prowadzacy: 
Stopien studiow: 
lic
Rodzaj zajec: 
wyklad