Analiza i wizualizacja danych z wykorzystaniem narzędzi Business Intelligence

W dzisiejszej szybko zmieniającej się gospodarce opartej na danych, zrozumienie nowoczesnych narzędzi analitycznych i umiejętność adaptacji do innowacyjnych technologii, takich jak GenAI (generatywna sztuczna inteligencja), jest kluczowe dla rozwijania kompetencji konkurencyjnych, osiągania przewagi na rynku i dostarczania ważnych informacji decyzyjnych w różnych branżach. W ramach wykładu otwartego, który poprowadził Ihor Muzyka, Head of Analitics w Grupie Żabka, można było dowiedzieć się o tym, jak wybór roli i stanowiska wpływa na rozwój ścieżki zawodowej w analityce, które narzędzia do analizy danych wybierają nowoczesne organizacje, czy i jak GenAI może pomóc nam w bieżących zadaniach analitycznych.

Podczas wykładu studenci zdobyli wiedzę z zakresu umiejętności w interpretowaniu i przetwarzaniu złożonych zestawów danych, co jest kluczowe w dzisiejszym świecie zdominowanym przez informacje. Ta wiedza pozwoli lepiej zrozumieć, jak dane mogą być wykorzystane do podejmowania lepszych decyzji biznesowych, prognozowania trendów rynkowych i optymalizacji procesów. Narzędzia Business Intelligence (BI) umożliwiają efektywną wizualizację danych, co ułatwia ich zrozumienie i komunikację wniosków do różnych odbiorców. Dodatkowo, omówienie roli narzędzi opartych o generatywną sztuczną inteligencję (np. ChatGPT) w analizie danych otwiera perspektywy na ich zastosowania w automatyzacji i usprawnianiu procesów analitycznych. Takie kompetencje są istotne w różnych sektorach gospodarki, gdzie umiejętność efektywnego wykorzystania danych decyduje o konkurencyjności i innowacyjności.

Grupa Żabka osiągnęła wiodącą pozycję na rynku, między innymi dzięki gruntownej zmianie strategii biznesowej, którą przeszła od podejścia opartego głównie na intuicji do decyzji opartych na danych. Obecnie firma skupia się na oferowaniu klientom usług, które są nie tylko wygodne, ale również szybkie, stawiając ich czas na pierwszym miejscu. Grupę Żabka tworzy wiele jednostek, z których największymi są Żabka Polska, Żabka Digital i Żabka Future.

Wykład odbył się w dniu 22 stycznia 2024 roku. Wydarzenie było zorganizowane przez SKN Data Science.