Nagrody w XV Konkursie Fundacji UEP na Najlepsze Prace Doktorskie

W jubileuszowej XV edycji konkursu Fundacji UEP na najlepsze prace doktorskie obronione na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu w roku akademickim 2018/2019 pracownicy Katedry Informatyki Ekonomicznej zajęli pierwsze dwa miejsca. Każda praca została oceniona według następujących kryteriów: wartość naukową rozprawy, oryginalność podjętej w rozprawie problematyki badawczej, znaczenie podjętej w rozprawie problematyki dla praktyki gospodarczej i społecznej, umiejętność doboru i wykorzystania źródeł, znajomość światowej literatury przedmiotu, stronę formalną pracy.

I miejsce – dr Włodzimierz Lewoniewski
za pracę pt. „Metoda porównywania i wzbogacania informacji w wielojęzycznych serwisach wiki na podstawie analizy ich jakości„. Promotore pracy był prof. dr hab. Witold Abramowicz; promotor pomocniczy: dr hab. Krzysztof Węcel, prof. UEP.

II miejsce – dr Marcin Szmydt
za pracę pt. „Predicting customers’ future online banking activity to support electronic banking promotional campaigns„. Promotor pracy: prof. dr hab. Witold Abramowicz; promotor pomocniczy: dr Milena Stróżyna.