Wyodrębnianie sieci ruchu morskiego z danych AIS przy użyciu algorytmu ewolucyjnego

Artykuł naukowy zespołu Katedry Informatyki Ekonomicznej został opublikowany w czasopiśmie BISE. Impact Factor tego czasopisma za rok 2019 wyniósł 5.837, pięcioletni Impact Factor wyniósł 7.361. Autorzy pracy: Dominik Filipiak, Krzysztof Węcel, Milena Stróżyna, Michał Michalak, Witold Abramowicz.

Przedstawiona w artykule metoda rekonstruuje sieć (graf) z danych AIS (z ang. „Automatic Identification System” – System Automatycznej Identyfikacji), które odzwierciedlają ruch statków i mogą służyć do planowania tras. Autorzy zaproponowali podejście, które składa się z trzech głównych etapów: wykrywania punktów manewrowych, wykrywania punktów orientacyjnych i konstrukcji krawędzi. Podejście to ma na celu rozwinięcie praktyki planowania rejsu morskiego, które jest zwykle wykonywane ręcznie przez oficera nawigacji statku. Autorzy zademonstrowali wyniki wdrożenia przy użyciu Apache Spark, popularnej platformy do obliczeń rozproszonych i równoległych. Metodę oceniono poprzez porównanie wyników z aplikacją do planowania podróży on-line. Ocena wykazała, że podejście to może generować wykres przypominający rzeczywistą sieć ruchu morskiego.

Artykuł w otwartym dostępie jest dostępny na stronie wydawnictwa Springer: link.springer.com/article/10.1007/s12599-020-00661-0