Nagrody w XVI Konkursie Prac Dyplomowych z dziedziny Informatyki Ekonomicznej

W dniu 22 października 2013 r. podczas XXVIII Konferencji Naukowej Systemy Wspomagania Organizacji SWO’2013 w Szczyrku odbyła się uroczystość wręczenia nagród i dyplomów laureatom XVI Konkursu Prac Dyplomowych z dziedziny Informatyki Ekonomicznej za prace dyplomowe obronione w roku akad. 2011/2012.

Laureatami konkursu są już po raz kolejny absolwenci Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

I. W grupie prac doktorskich:
3 miejsce: ex equo dr Dominik Flejter, za pracę zatytułowaną: Semi-Automatic Web Information Extraction, której promotorem jest prof. dr hab. Witold Abramowicz, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

II. W grupie prac magisterskich:
1 miejsce: Marta Chlebanowska, za pracę zatytułowaną: Modele biznesowe w Internecie ze szczególnym uwzględnieniem sieci Linked Open Data, której promotorem jest prof. dr hab. Witold Abramowicz, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
3 miejsce ex equo Olga Laskowska, za pracę zatytułowaną Wykorzystanie algorytmów mrówkowych w monitorowaniu źródeł internetowych o dużej zmienności, której promotorem jest prof. dr hab. Witold Abramowicz, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

III. W grupie prac licencjackich:
1 miejsce: Paulina Góralczyk, za pracę zatytułowaną: Tworzenie modeli danych na potrzeby wykrywania działalności przestępczej w zakresie nielegalnego obrotu lekami w cyberprzestrzeni, której promotorem jest dr Agata Filipowska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
2 miejsce: Ochmanowicz Agnieszka, za pracę zatytułowaną: E-rejestracja w służbie zdrowia – wyzwania i przykłady rozwiązań, której promotorem jest dr Agata Filipowska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Serdecznie Gratulujemy!

Nagrody w imieniu laureatów obierał prof. dr hab. Witold Abramowicz, oraz dr Krzysztof Węcel w zastępstwie dr Agaty Filipowskiej, która nie mogła uczestniczyć w uroczystości z racji udziału w 12th International Semantic Web Conference, 1st Australasian Semantic Web Conference oraz Warsztatach NLP & DBpedia w Sydney w Australii.

Więcej informacji i pełna lista laureatów: http://www.ntie.org.pl/aktualnosci/wyniki-xvi-konkursu-prac-dyplomowych-…