Nagrody w XXIII Konkursie Prac Dyplomowych z dziedziny Informatyki Ekonomicznej

W XXIII Edycji Konkursu Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej na najlepsze prace dyplomowe w dziedzinie informatyki ekonomicznej nagrodzone zostały osoby związane z Katedrą Informatyki Ekonomicznej.

W grupie prac doktorskich trzecie miejsce uzyskał dr Włodzimierz Lewoniewski za pracę Metoda porównywania i wzbogacania informacji w wielojęzycznych serwisach WIKI na podstawie analizy ich jakości. Promotorem pracy był prof. dr hab. Witold Abramowicz, promotorem pomocniczym był dr hab. Krzysztof Węcel prof. UEP.

W grupie prac licencjackich

Pierwsze miejsca ex equo zdobyli:

  • Kamila Karasiewicz, Wykrywanie nagłówków wyolbrzymiających treść i znaczenie artykułu. Promotor: dr hab. Agata Filipowska prof. UEP
  • Michał Skrzypek, Rozpoznawanie emocji użytkownika na podstawie danych pozyskanych z czujników smartfona. Promotor: dr hab. Agata Filipowska prof. UEP

Drugie miejsca ex equo zdobyli:

  • Jakub Józefacki, Rozpoznawanie gatunku filmu na podstawie plakatu filmowego. Promotor: dr hab. Agata Filipowska prof. UEP
  • Zuzanna Żak, Analiza możliwości badania tekstu w celu rozpoznawania sarkazmu. Promotor: dr hab. Agata Filipowska prof. UEP

Gratulujemy!

Źródło: Instytut Informatyki i Ekonomii Ilościowej