Nasi absolwenci laureatami XXII konkursu NTIE na najlepsze prace dyplomowe

Laureatami XXII edycji Konkursu NTIE na najlepsze prace dyplomowe w dziedzinie informatyki ekonomicznej zostali, już po raz kolejny, absolwenci Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

W grupie prac doktorskich

2. miejsce:

  • dr Milena StróżynaModelling of Risk and Reliability of Maritime Transport Services, promotor: prof. dr hab. Witold Abramowicz, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

W grupie prac licencjackich

1. miejsce: ex equo:

  • Michał MichalakComparative Analysis of NoSQL Databases for AIS, promotor: dr Agata Filipowska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
  • Kamil NowakOcena jakości artykułów Wikipedii na podstawie jakości cytowanych publikacji, promotor: dr Krzysztof Węcel, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

2. miejsce:

  • Szymon WieczorekRecommendation of Music based on Visual Sentiment Analysis with Convolutional Neural Networks, promotor: dr Agata Filipowska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Serdecznie gratulujemy!!!

Więcej informacji: http://sartosfera.pl/ntie/konkursy/