Przyznanie stopnia doktora nauk ekonomicznych Marcinowi Szmydtowi

Decyzją Rady Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 26 września 2019 roku naszemu doktorantowi Marcinowi Szmydtowi został nadany stopień doktora. Jednocześnie Rada Wydziału, popierając wniosek Komisji Doktorskiej, uznała rozprawę doktorską za wyróżniającą.

Publiczna obrona pracy doktorskiej pt. „Predicting Customers Future Online Banking Activity to Support Electronic Banking Promotional Campaigns” (“Przewidywanie aktywności klientów w bankowości elektronicznej w celu wsparcia kampanii promujących bankowość elektroniczną”) odbyła się w dniu 3 września 2019 roku. Rozprawa doktorska została przygotowana pod kierunkiem naukowym prof. dra hab. Witolda Abramowicza, prof. zw. UEP. Promotorem pomocniczym pracy była dr Milena Stróżyna. Recenzentami rozprawy byli dr hab. Jerzy Surma, prof. nadzw. SGH (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie) i prof. Dr.-Ing. Kurt Sandkuhl (University of Rostock, Germany,).